Schaken tegen de dood

Auteur: Janny Kok

Proloog voor wat (g)een boek kan worden

Robert Long zong het in zijn lied Allemaal Angst: “van leven ga je dood”. Dat besef dringt pas goed tot een mens door als hij geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte of anderszins. In zo’n geval neemt hij ongewild plaats in een emotionele zweefmolen vol wisselende gevoelens van ongeloof, onmacht, overlevingsdrang en aanvaarding van het onvermijdelijke. Dat zorgverleners in Nederland hun voorlichtende taak serieus kunnen nemen, blijkt onder andere uit opgewekte uitspraken als ‘we hebben hier uitstekende palliatieve zorg hoor’, vragen als ‘hebben jullie het samen wel eens over de dood’ en een flinke hoeveelheid brochures over levensbedreigende ziekten. Het Integraal Kankercentrum Nederland geeft zelfs een brochure uit met ‘informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed’ onder de kop De Stervensfase.

Lees hier het gehele manuscript

Facebook Pagina – Stichting Daniel den Hoed

https://www.stichtingdanieldenhoed.nl

LinkedIn.com/stichtingdanieldenhoed